TASTINGIT

Koronarajoitusten vuoksi 10.12. tasting siirtyy, ilmoittelen uudesta ajankohdasta, kun on turvallista kokoontua. Pitäkää huolta itsestänne!

10.12. viinilista

Glögikuohari

Blossa 20

André Clouet Champagne Rosé Brut

Jean Biecher Grand Cru Rosacker Riesling 2018

Jean Biecher Pinot Noir Grande Réserve Organic 2019

Philipp Kuhn Pinot Noir Laumersheimer Réserve 2016

Paolo Demarie Roero Arneis 2019 

Roero Arneis DOCG Sabbia 2019 oranssi

Barbera d´Alba Superiore DOC 2018

Roero Riserva DOCG 2016

Langhe Rosso DOC 2018

Barbaresco DOCG 2016

Barolo DOCG 2015

Barolo Riserva DOCG 2012

Quinta da Devesa 20 y Branco

Quinta da Devesa 20 y Port

Illan hinta on 60,00. Maksu tilille FI77 3131 1001 9779 11, 3.12. mennessä.

Tilaisuudet pidetään klo 18 Classic Wine Cellarsissa Brondan talossa Eteläespalla. Tule paikalle noin varttia vaille, sillä tilaan kulku tapahtuu hissillä pienissä erissä.
Tulethan paikalle terveenä ja suosituksia noudattaen.

Ystävällisin terveisin,
Sari Sirén
Sir-Trading Oy Winestudio
Puikkari 5 B
00830 Helsinki
+ 358 (0)40 548 0406
www.winestudio.fi

Tasting-asioissa ota yhteyttä sari.siren@winestudio.fi

Alko on 12.12.2019 antanut Valviralle selvityksen tastingeistä. Myös Alkon tastingit on toistaiseksi keskeytetty.

ALKO OY:N SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO VALVIRAN SELITYS- JA SELVITYSPYYNTÖÖN (15.11.2019) DNRO V/41647/2019 KOSKIEN ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIÄ ALKON ETIKETTI-LEHDEN PRUUVITILAISUUKSIIN

Selvityspyyntö

Kuten Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (myöhemmin "Valvira") selvityspyynnöstä ilmenee, otti Alko Oy (myöhemmin "Alko") perjantaina 20.9.2019 oma-aloitteisesti ja viipymättä, saatuaan asiaa koskevan tiedustelun, esille Valviran kanssa kysymyksen Alkon Etiketti-lehden pruuvien toimintatavoista ja niiden alkoholilainmukaisuudesta. Alko ilmoitti saattavansa ensi tilassa toimintansa ohjeistuksen mukaiseksi, jos toimintatavassa todetaan korjattavaa.

Pruuvitoiminta ja sen historia

1990-lopulla Alko sai kuluttajilta runsaasti palautetta, että yhtiön tulisi palvella paremmin viini- ja ruokatietoudesta kiinnostuneita asiakkaita. Yhtiö perusti palautteen pohjalta lokakuussa 1998 Etiketti-klubin, jonka kautta se alkoi järjestää asiakkaille viinien maistelukursseja eli pruuveja. Toiminnan tavoitteena on ollut tarjota asiakkaille mahdollisuus syventää osaamistaan ja tuotetuntemustaan sekä kehittää suomalaista juoma- ja ruokakulttuuria. Etiketti-klubi lakkautettiin vuonna 2016, mutta pruuvien järjestämistä jatkettiin myös sen jälkeen.

Pruuveissa tuotteisiin on tutustuttu Alkon ammattitaitoisen kouluttajan johdolla. Pruuvit on aina ohjattu ammattimaisesti eli kaikille osallistujille on katettu ns. sylkykupit, joihin pruuvattavat tuotteet on ohjeistettu sylkemään. Pruuvattavat tuotteet ovat olleet vain mietoja, alle 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä tuotteita, viinejä tai oluita. Kurssille on voinut osallistua vain vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Pruuvitilaisuudet on aina järjestetty Alkon vähittäismyyntitiloista erillisissä koulutustiloissa, joissa ei ole anniskeluoikeuksia.

Alko on järjestänyt vuosittain noin 200 Etiketti-lehden pruuvia eri puolella Suomea. Vuonna 2018 Alkon pruuveissa oli noin 4.400 osallistujaa.

Ennen pruuvitoiminnan aloittamista Alko kävi toimintamallinsa läpi Valviran edeltäjän Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen STTV:n kanssa. Pruuvitoiminta on ollut esillä tämäkin jälkeen Alkon ja Valviran välisissä säännöllisissä viranomaiskeskusteluissa, viimeksi kuitenkin edellisen alkoholilain (1143/1994) aikana.

Vanhan alkoholilain mukainen toiminta

Ns. vanhan alkoholilain (1143/1994) 13 §:n mukaan:

Alkoholiyhtiöllä on 14 §:ssä tarkoitettua myyntiä lukuun ottamatta yksinoikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä.

Alkoholiyhtiö saa harjoittaa 1 momentissa tarkoitettujen alkoholijuomien vähittäismyyntiä vain lupaviranomaisen hyväksymässä alkoholijuomamyymälässä, joka on sijainniltaan asianmukainen ja jossa valvonta voidaan tehokkaasti järjestää.

Sen estämättä mitä 2 momentissa säädetään, alkoholiyhtiö voi harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

1 (2)

Alko Oy | Arkadiankatu 2, PL 99, 00101 Helsinki | Puh 020 711 11 | Y-tunnus 1505551-4 | www.Alko.fi

Asetuksessa alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle (680/1996) (myöhemmin "Asetus") ja sen 11 §:ssä todettiin, että alkoholiyhtiö voi asettamillaan ehdoilla lähettää tilaajalle tai ostajalle alkoholijuomia.

Alkon pruuveja on järjestetty alusta asti Valviran edelleenkin ohjeistamalla ns. yhteisostomallilla, missä kurssien osallistujilla on oikeus ostaa pruuvattavat tuotteet tilaisuuteen yhdessä. Alko on myynyt tuotteet kurssille osallistujille alkoholilakiin perustuvan vähittäismyyntioikeutensa perusteella ja kuljettanut tuotteet pruuvitilaan Asetuksen mahdollistamalla oikeudella lähettää alkoholijuomat suoraan ostajalle. Todettakoon, että Alko ei muussa toiminnassaan soveltanut Asetuksen ko. pykälää.

Pruuvien hinta on laskutettu kahdessa osassa: 1) kiinteä kurssihinta, mikä sisältää koulutuksen (vuonna 2019: 25 euroa) ja 2) osallistujien yhteisosto pruuvattavista tuotteista (yleensä n. 20-30 euroa). Osanottajakohtainen hinta on vaihdellut tuotteiden ja osallistujien määrän mukaan. Tuotteiden kuljetuksesta ei ole peritty erillistä hintaa. Tuotteiden hinta kurssilaisille on ollut Alkon normaali vähittäismyyntihinta.

Uuden alkoholilain mukainen toiminta

Uuden, 1.3.2018 voimaan astuneen, alkoholilain (1102/2017) mukaan alkoholiyhtiöllä on 1 §:ssä tarkoitettujen haittojen vähentämiseksi 6 §:ssä säädetyin poikkeuksin yksinoikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Lain 17 §:ssä säädetään enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiluvista, jotka koskevat vähittäismyyntiä yhden vähittäismyyntipaikan sisätiloissa. Lisäksi lain 28 §:n 3 momentissa säädetään, että Alko saa toimittaa alkoholijuomia luvanhaltijoille ja muille elinkeinonharjoittajille lähettämällä ne ostajalle.

Uuden lain voimaantultua Alko jatkoi Etiketti-lehden pruuvitoimintaa edellä kuvatulla mallilla. Alko myi pruuvattavat tuotteet kurssilaisille vähittäismyyntilupiensa sekä lakisääteisen vähittäismyyntioikeutensa nojalla yhteisostoina. Sen sijaan Alko ei ollut huomioinut Etiketti-lehden pruuvitoiminnassa, että uusi laki mahdollisti alkoholijuomien lähettämisen enää vain luvanhaltijoille sekä elinkeinonharjoittajille, eikä enää mahdollistanut pruuviin kuuluvien tuotteiden kuljettamista kuluttajille eli vähittäismyynnin ja tuotteiden yhteisoston luovuttamisen olisi tullut tapahtua myymälässä. Alko oli käyttänyt vanhan lain mahdollistamaa tuotteiden lähetysoikeutta kuluttajille ainoastaan Etiketti-lehden pruuvitoiminnassa, ei muutoin.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Alkolla ei ole anniskelulupia eikä Alkon pruuvitoiminta ole tapahtunut missään vaiheessa Alkon luovutuspaikkojen eli noutopisteiden kautta.

Etiketti-pruuvitoiminnan keskeyttäminen

Alko kertoi tiistaina 24.9.2019 keskeyttävänsä Etiketti-lehden pruuvit toistaiseksi lokakuun loppuun asti heti, kun pruuvien järjestelyissä havaittiin korjattavaa. Tämä tapahtui siis viivytyksettä Valviran kanssa käydyn palaverin jälkeen. Alko oli yhteydessä kaikkiin kursseille ilmoittautuneisiin ja palautti maksetut kurssimaksut.

Alko ilmoitti keskiviikkona 23.10.2019 luopuvansa Etiketti-lehden pruuvitoiminnasta toistaiseksi. Näin ollen Alko ei tule jatkamaan Etiketti-lehden pruuvitilaisuuksien järjestämistä aikaisemmin toteuttamansa mallin mukaisesti. Mikäli pruuvitoimintaa tullaan jatkamaan, tullee se tapahtumaan muulla kuin ns. yhteisostomallilla ja Alko tulee käymään konseptin ja toimintamallin etukäteen läpi Valviran kanssa.

Bulgarian viinejä 6.11.2019:


Kruununhaan viinibaari Wine Stories järjestää uuden tastingin Bulgarian viineistä 6.11. klo 18.30. Mikäli nousevan viinimaan erikoisuudet kiinnostavat, ilmoittaudu äkkiä mukaan Wine Stories by Vino Amore ensimmäiseen viininmaisteluiltaan.
Osoite: Vironkatu 11, 00170 Helsinki

WIne Stories viinihuoneessa pääset maistamaan laseittain viinejä ainutlaatuisista lajikkeista, kuten Mavrud, Rubin, Misket ja Melnik.
Viini-illan aikana saat kosketuksen nykyaikaiseen Bulgariaan, sen lämpöön ja makuihin WIne Stories omistajan ja viinien maahantuojan Snejana Eskelisen johdolla.
Illan hinta on 55€ sisältäen 6 viiniä ja alkuruokamaista purtavaa tilaisuuden ajan. Tilaisuuden max osallistujamäärä on 18 hlöä.
Sitovat ilmoittautumiset winestories@vinoamore.fi tai p.040661216.
Ilmoittaudu viimeistään 4.11.2019. Varmistat paikkasi maksamalla osallistumismaksun Wine Stories tilille
FI11 1544 3000 0799 34 tai paikan päällä.

                             **********************************************************************************

Syksy aloitetaan Toscanan reissulla 2.-6.10. ja 10.10. maistamme Bulgarian viinejä WineStories-viinihuoneessa Snejana Eskelisen johdolla, Vironkatu 11 klo 18. Tilaisuus on täynnä.

Olette varmasti seuranneet julkisuudessa käytyä keskustelua tastingien anniskeluoikeuksista. Alko sekä useat muut toimijat ovat nyt keskeyttäneet tastingtoiminnan, kunnes tilanteeseen saadaan viranomaisilta joku selvyys. Winestudio toimii samoin, eli tastingejä ei pidetä ennen kuin kun tiedämme, miten jatkossa alalla toimitaan. 

Ystävällisin terveisin,

Sari Sirén


**************************************************************************************************************

AIEMMAT TILAISUUDET:


11.4. Piemonte-special - ainutlaatuiset viinit Suomessa!

Käydään läpi vähän syvemmin aluetta, viinejä ja uusia vuosikertoja.

Bruna Grimaldi, Serralunga d´Alba:
Barbera d´Alba Superiore 2016
Nebbiolo d´Alba 2016
Barolo Camilla 2015
Barolo Bricco Ambrogio 2014
Barolo Badarina 2014

Daniele Pelassa, Montà d´Alba:
Sot Nebbiolo d´Alba 2015
Barolo San Lorenzo di Verduno 2013
San Pancrazio Barbera d´Alba Superiore 2016

Fratelli Serio & Battista Borgogno, Barolo:
Nebbiolo 2016
Barbera d´Alba Superiore 2015
Barolo Cannubi 2015
Barolo Novello 2015

Palladino, Serralunga d´Alba:
Barolo Del Comune di Serralunga d´Alba 2015
Barolo Parafada 2015
Barolo Ornato 2015
Barolo Riserva San Bernardo 2013

Poderi Cellario Carrù Nascetta

Demarie Vini:

Barolo 2013

Barbaresco Riserva 2015

*****************************************

21.3.2019 Toscanan kokkailuilta

Menu: Bruschetta, crostini fegato *** Risotto con zucchini *** Torta senese

Marita on sairaslomalla, joten luottoviinimiehemme Tero Lunnela pitää Toscanan juttua yllä ja kolme kokkiparia kokkaavat. Viinilistan lisäyksenä saamme maistaa Teron maahantuomia, juuri Finnish Wine Awards 2018- kisassa hopeasijalla palkittuja viinejä:

86,8p Campicaia Chianti Classico Riserva 2013 Red Tenuta di Vignole ja

85,8p Chianti Classico Riserva 2012 Red Fattoria Le Fonti di Panzano

Muut nauttivat - "Una tavola senza vino è come una giornata senza sole" - pöytä ilman viiniä, on kuin päivä ilman aurinkoa!

Alkukuohuva & ohjeistus halukkaille kokkaajille
Frescobaldi Pomino Bianco 2017
Borgaio Rose 2017
Virginia Rose 2017
Nipozzano 2015
Castiglioni Chianti 2017
Purosangue 2015
Petit Manseng Passito 2015
Hinta 70€


28.2. Upea Piemonte & Veneto- ilta Hannu Noschiksen isännöimänä
Cascina Lana:
Barbera d´Asti La Cirimela 2017
Barbera d´Asti Superiore La Nina 2016
Nizza La Giulia 2016
Bottlescouts:
Broccardo Dolcetto d´Alba 2017
Broccardo Barbera d´Alba 2016
Tenuta Olim Bauda Barbera d´Asti La Villa 2017
Rizzi Langhe Nebbiolo 2016
Broccardo I Tre Pais Barolo 2014
Broccardo Barolo Paiagallo 2015
Tenuta Olim Bauda Moscato d´Asti Pian Centive 2017
Adalia Valpolicella Ripasso Superiore Balt 2016
Adalia Amarone della Valpolicella Ruvain 2014
Parmesan-pinaatti-risottopaistos & tryffelisalamia & ihania juustoja
Hinta 70€


7.2.2019 Portugalin upeat viinit ja portit
Juustoja, makkaroita, paahdettuja manteleita, tapenadea ja oliiveja, tummaa suklaata.Maistossa Pintas-viinitalon oliiviöljy, jota voi ostaa mukaan 15€/0,5 l pullo. Ota käteistä matkaan!

Quinta de Chocapalha Arinto 2016
Quinta da Devesa Branco 2015
Quinta da Devesa Rosé 2015
Altano Organic 2016
Quinta da Devesa Tinto 2014
Quinta de Chocapalha Tinto 2013
Manoella 2015
CH by Chocapalha 2015
Chryseia 2014
Pintas Douro Red 2014
Quinta da Devesa 20 yo White Port
Quinta do Noval 10 yo Tawny Port
Graham´s 10 yo Tawny Port
Wine & Soul 10 yo Tawny Port
Graham´s Quinta dos Malvedos Vintage Port 2004

Hinta 70€


13.12. vertaillaan nuorempia ja vanhempia amaroneja

Amarone Campagnola 2011, 2013, 2015

Antiche Terre Amarone Riserva dei Fondatore 2011

Tommasi Amarone della Valpolicella Classico 2013

Tommasi Ca´Florian Riserva Amarone della Valpolicella 2010

Zenato Amarone 2013

Zenato Amarone Riserva 2012

Cecilia Beretta Terre di Cariano Riserva 2004 ja 2012

Juustoja, tummaa suklaata, hinta 70€


29.11. Toscana TÄYNNÄ!, isäntänä Briccon Heikki Vedenoja. Maalaissalamia, juustoa sekä ihanat crostinit: oliivi, maksa, sieni ja tomaatti. Myös mahdollisuus ostaa vaikka joululahjaksi Heikin tuotteita (käteistä mukaan): munapastaa, risottoriisiä, Sisilia Suco-tomaattikastiketta, bio-oliiviöljyä, balsamicoa (vaalea ja tumma), Ranier-öljyä 3 l, maalaissalamia, pecorino-juustoa.
Viinit:

 • Terenzi Morellino di Scansano 2017
 • Francesca Romana Toscano Rosso 2015

 • Bramaluce Maremma Toscano Rosso 2016

 • Madrechiesa Morellino di Scansano 2014

 • Ruffino Chianti Classico Superiore 2015

 • Ruffino Riserva Ducale 2013

 • Poggio Torselli Chianti Classico

 • Fassati Vino Nobile di Montepulciano

 • Frescobaldi Castelgiocondo Brunello di Montalcino 2013

 • Antinori Pian delle Vigne Rosso di Montalcino 2015

 • Meleto Chianti Classico 2016

 • Vigna Casi Chianti Classico Riserva 2015

 • Castello di Meleto Chianti Classico Gran Selezione 2012

 • Vinsanto del Chianti Classico 2009

 • Hinta ruokineen 70€


15.11. Upeat jenkkiviinit & isäntänä Jorma Sairanen
Viinit:
 • Wente Morning Fog Chardonnay 2016
 • K Art de Hoed Viognier 2014
 • Broncho Malbec 2015
 • Milbrandt Syrah 2014
 • The Deal Syrah 2013
 • L´Ecole No 41 Merlot 2013
 • L´Ecole No 41 Apogee Pepper Bridge 2012
 • Lioco Cerise Pinot Noir 2016
 • Lioco Saveria Pinot Noir 2016
 • Lioco Sonoma Sounty Chardonnay
 • Charles Smith Chateau Smith 2013
 • Substance Cabernet Sauvignon Charles Smith 2016
 • The Velvet Devil Merlot 2015
 • Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir 2015
 • Parducci Small Lot Pinot Noir 2015

Viinien kylkeen Chilli con Jamie. Hinta 70€.

1.11. Bordeaux´n huippuviinit ja muut hienot ranskalaiset Tom Molinin johdolla
Viinit: Louis Roederer Brut Premier alkuun!

 • Ch. Puybarbe 2014
 • Astral de Puybarbe 2015
 • Gaia de Ch. Purbarbe 2016
 • Ch. Cambon la Pelouse 2011
 • Ch. Trillol 2014
 • Ch. L-Argenteyre 2014
 • Ch. Argadens 2014
 • Ch. Argadens Sauvignon 2017
 • Sirius Rouge 2015
 • Sirius Blanc 2017
 • Sirius Rosé 2017
 • Le Ros de Cassagnau 2017
 • Domaine de Cassagnau Chardonnay 2017
 • Domaine de Cassagnau Syrah-Grenache-Merlot 2016
 • Clarendelle Blanc
 • Clarendelle Rouge
Ihania juustoja, maalaisleipää. Hinta 70€.


18.10. Apulia, Basilicata ja matkajuttuja syyskuiselta reissulta:
Viinilista:
 • Tommasi Surani Arthemis
 • Tommasi Surani Heracles
 • Rivera Il Falcone
 • Paternoster Rotondo
 • Tormaresca Fichimori
 • Tormaresca Neprica
 • Cantine San Marzano Edda Bianca Salento
 • F Negroamaro Salento
 • Sessantanni Primitivo di Manduria
 • Anniversario 62 Primitivo di Manduria Riserva
 • Cantine Paolo Leo Triade della Campania
 • Passitivo Primitivo Organico
Melanzane in sformato - munakoiso-salamivuokaa, salaattia ja maalaisleipää. Hinta 70€.


4.10.  Piemonten viinit ja illan isäntänä Heikki Vedenoja. 

Viinilista:

Castello di Verdunon viinitalolta:

Verduno Basadone 2017 DOC

Barbaresco Rabajá-Bas 2015 DOCG

Barolo Massara 2013 DOCG

Heikin viinit:

Manzone Barolo 2013

Mossio Dolcetto Camus

Attilo Ghisolfi Barbera 2009

Mauro Veglio Barbera 2013

Luca Ferrarin viinit:

Ruché di Castagnole Monferrato Classico 2017

Ruché di Castagnole Monferrato Vigna del Parroco 2016

Ruché di Castagnole Monferrato Opera Prima 2016

Monferrato Bianco Viognier Sensazioni 2017

FineBrands viinit:

Vietti Perbacco Nebbiolo 2014 magnum

Michele Chiarlo Le Orme Barbera d´Asti 2015

Vietti Roero Arneis 2017

Michele Chiarlo Nivole 2017

******************************************************

20.9. Chilen ihania viinejä, matkakuulumisia sekä viinien kanssa pebre-leipiä, chevicheä ja empanadaksia.

Viinilista kattaa joka viininenän Chilen tarpeet:

Leyda Chardonnay 2015

Leyda Garuma Sauvignon Blanc 2015

Leyda Las Brisas Pinot Noir 2015

Leyda Syrah 2015

Tarapacá Gran Reserva Sauvignon Blanc 2016

Tarapacá Gran Reserva Organic 2015

Tarapaca Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2015

Tarapaca Gran Reserva Etiqueta Azul 2014

Montgras Intriga Cabernet Sauvignon 2015

Marques de Casa Concha Chardonnay 2016

Novas Pinot Noir 2016

Coyam 2013

Cousino-Macul Cabernet Sauvignon 2014

Cousino-Macul Chardonnay 2015

Küdaw Nativo País 2015

Küdaw Pacifico Sauvignon Blanc 2016

Mayu Riesling 2017

Mayu Carmenere 2015

Mayu Malbec 2014

**************************************************

24.5. Kesäviinitasting

Toukokuun Riesling-sokon jälkeen maistamme Winestudiossa vielä kesäviinejä 24.5. klo 18.

Viinilista on hulppea, josta pitäisi löytyä suosikki joka makuun. Viinien kanssa nautimme kesäistä pikkupurtavaa.
Viinitaloista on kertomassa Eva Aller Handpicked Winesista.

Kuohuviinit: Cavazza Prosecco Frizzante ja Wiston Estate Cuvée Brut 2013, Englanti West Sussex

Valkoviinit: Greywacke Sauvignon Blanc 2017, Uusi-Seelanti Marlborough, Greywacke Wild Sauvignon, Uusi-Seelanti Marlborough, Geyerhof Pet Nat 2016, Itävalta Niederösterreich, Santorini Argyros Assyrtiko 2016, Kreikka Santorini, Quinta do Ameal Loureiro, Portugali Vinho Verde, Château Petit Roubié Picpoul de Pinet 2016, Ranska Languedoc, Guru Branco 2015, Wine and Soul, Portugali Douro, ViNO Pinot Grigio by Charles Smith 2015, USA Washington State, K Art den Hoed Viognier 2014 Charles Smith, USA, Washington State.

Rosé : ViNO Rosé by Charles Smith 2016, USA Washington State

Punaviinit: Greywacke Pinot Noir 2014, Uusi-Seelanti Marlborough, Quinta de Chocapalha Tinto 2013, Portugali Lisboa Gricos Aglianico del Vulture DOC, Italia Basilicata, El Número Primo Crianza 2013, Espanja Rioja, L´Ecole Columbia Valley Merlot 2013, USA Washington State ViNO Rosso by Charles Smith 2015, USA Washington State Wines of Substance Cabernet Sauvignon 2015, USA Washington State.

Diplomático Rommit: Planas, Mantuano ja Reserva Exclusiva

Vuohenjuusto-mansikkaleipiä, tapaslautanen sekä hedelmiä rommikastikkeella.

Kesätastingin hinta on 35€ per nenä ja ilmoittautua kannattaa vaikka heti: sari.siren@winestudio.fi Paikkana Vinoteekki, Kauppiaankatu 6 (sisäpiha). 

*************************************

17.5. oli Winestudiossa sellainen Riesling-setti, että oksat pois, vaikka itse sanonkin!

Ensin koukattiin maistamassa viinejä Saksan Rheinhessenistä ja Moselista, sitten Chilen kautta uudelleen Moseliin tutkailemaan yhden talon eri klassisia tyylejä, jonka jälkeen mutka Yhdysvaltoihin ja lopuksi oli vuorossa Alsace.

Viinit maistettiin kolmen setin kaatoina ja parsaa maistettiin kolmella tapaa:

Parsa-halloumi-melonisalaattia, uunipaahdettua parsaa fetan ja hasselpähkinöiden kanssa sekä parsaa parmankinkulla.

Voittajat olivat jokaisessa kaadossa ylivoimaisia:

Nik Weis Selection Urban Riesling 2016 Mosel

Dr Thanisch Riesling Kabinett Trocken 2015 Mosel

Domaines Schlumberger Riesling Grand Cru Saering 2014 Alsace

Ja kaadot löytyvät tästä:

Herres Riesling Extra Trocken, Saksa alkukuohuva, 11,95€

1.Tussock Jumper Riesling 2016, Rheinhessen, Saksa, 11,30€

2.Gysler Sandstein Riesling Trocken 2016, Rheinhessen, Saksa, luomu, 14,99€

3.Nik Weis Selection Urban Riesling 2016, Mosel, Saksa, 13,99€

4.Emiliana Novas Gran Reserva Riesling 2016, Bio Bio, Chile, luomu 13,49€

5.Sibaris Special Edition Single Vineyard Lag Gaviotas Riesling 2016, Chile, San Antonio, 13,99€

******

6.Dr Thanisch Riesling 2016, Mosel, Saksa, 14,98€

7. Dr Thanisch Riesling Kabinett Trocken 2015, Mosel, Saksa, 20,00€

8.Dr Thanisch Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese Trocken 2014, Mosel, Saksa, 32,94€

9. Dr Thanisch Riesling Kabinett 2015, Mosel, Saksa, 20,00€

10. Dr Thanisch Doctor Riesling Kabinett 2013, Mosel, Saksa, 39,89€

*********

11. Kungfu Girl Riesling 2016, Washington, Yhdysvallat, 15,90€

12.Jekel Riesling 2015, Kalifornia, Yhdysvallat, 17,39€

13. Domaine Zinck Riesling Prestige 2016, Alsace, Ranska, 15,48€

14. Trimbach Riesling Réserve 2015, Alsace, Ranska, 23,48€

15. Domaines Schlumberger Riesling Grand Cru Saering 2014, Alsace, Ranska, 29,49€

16. Gustave Lorentz Grand Cru Kanzlerberg Riesling 2010, Alsace, Ranska, 33,90€

**********************************************************************************************************

12.4. oli Winestudiossa vuorossa Itävalta ja lopullinen viinilista on ohessa.

Anne Frey maistatti meille ensin Steiningerin viinitalon viinit:

Steininger Grüner Veltliner Sekt

Steininger Riesling Kamptal

Steininger Riesling Steinhaus

Steininger Grüner Veltliner Loisiumweingarten

Steiniger Zweigelt Novemberlese

Anne kertoi myös Steiningerin perheestä ja filosofiasta, jonka jälkeen tutustuimme seuraaviin viineihin:

Bründlmayer Ried Steinmassel Riesling

Marcus Huber Grüner Veltliner

Marcus Huber Riesling

Feiler-Artinger Zweigelt

Feiler-Artinger Beerenauslese

Geyerhof Stockwerk Grüner Veltliner

Lenz Moser Trockenbeerenauslese

Viinien kanssa syötiin tuoremakkaroita lämpimän perunasalaatin kanssa ja jälkiruoaksi mustikkapiirakka-juustokakkua.


*****************************************************************************

15.2.2018 Veneto TÄYNNÄ!

Pinaattiravioli

Maksacrostinit

Amaronessa marinoitu entrecôte, papuja

VIINIT:

Bottega Bottega Il Vino Dei Poeti Prosecco Millesimato 2016

Bottega Gold Millesimato Brut 2016

Tommasi Il Sestante Lugana

Dal Cero Vigneto Runcata Soave Superiore 2015

Masi Bonacosta Valpolicella Classico 2015

Belpasso 2015

Palazzo Della Torre 2014

Zenato Alanera 2013

Cecilia Beretta Valpolicella Ripasso Superiore 2015

Collina Sole Valpolicella Ripasso 2015

Corte Giara Amarone 2013

Tommasi Amarone della Valpolicella Classico 2013

Masi Costasera Amarone 2012

*******************************************************

2017

30.11. Kuohuviinejä ja Espanjaa:

Pikkujoulua - tapaksia & paellaa

Lohicrostineja - kylmäsavulohta, ricottaa ja pikkelikurkkuja

Manchego pincho - manchegoa, viikunahilloa

Fernand Engel Crémant d'Alsace Chardonnay Brut

Nicolas Feuillatte Brut Reserve

Bollinger Rosé Champagne Brut

Charles Heidsieck Blanc des Millénaires Champagne Brut 2004

Zenato Lugana Brut

Cava Albet i Noya

Prosecco Montelvini

Soligo Col de Mez Prosecco

Codorníu Anna Rose

Perelada Només Garnatxa 2016

Ermita del Conde Albillo Centenario 2014

Crapúla Gold 5 2016

QP Organic Rioja 2014

Irrepetible 2014

Ermita del Conde 2011

Pago del Conde 2011

Altolandon Red 2010

Campo Viejo Gran Reserva 2010

****************************************************************
Aiemmat tilaisuudet:

19.10. Piemonte:
Sienirisotto

Bagna Cauda

Sitruuna-polentakakku

Viinit:

Serra Lupini Roero Arneis 2016

Bricula Nascetta 2015

Broccardo Dolcetto d´Alba 2016

Broccardo Barbera d´ Alba 2015

Vietti Barbera d´Asti La Crena 2012

Fontanafredda Langhe Nebbiolo

Fontanafredda Serralunga Barolo

Broccardo Barolo I Tre Pais 2012

Nivole Moscato d´Asti 2016

****************************


5.10. Toscana:

Ciao a tutti!

Winestudion syksyn illoissa ollaan Italian tunnelmissa herkullisten viinien ja ruokien parissa.

5.10. Toscana-illassa kokkaillaan yhdessä kolmea erityyppistä pastaa, joita testaillaan eri viinien kanssa.

Illan kattaus:

Äyriäispasta

Guado Al Tasso Vermentino

Barone Ricasoli Torricella 2015

Tomaatti-munakoisopasta

Ruffino Chianti Superiore 2014

Poggio al Tufo Rompicollo 2015

Antinori Pèppoli 2015

Riistaragú

Le Misse di Candialle Chianti Classico 2011

Marchese Antinori Chianti Classico Riserva 2013

Ruffino Riserva Ducale 2012

Juusto

Dal Cero Selverello Cortona Syrah 2013

Tommasi Casisano Brunello di Montalcino 2011

Illan hinta on 70€ ja ilmoittautua voit vaikka heti. Paikka vahvistuu suorituksella viikkoa ennen tilille:
Sir-Trading Oy Winestudio FI70 8146 9710 0947 06. Tilaisuudet Vinoteekissa, Kauppiaankatu 6 (sisäpiha) Katajanokka ja aloitus klo 18.


19.10. on vuorossa Piemonte ja 16.11. Veneto, joiden viinilistat ovat valmiina pikapikaa.

30.11. juhlimme Winestudiossa samppanjan ja muiden ihanien viinien parissa vaikka pikkujoulua.


Tervetuloa mukaan!                    

    


27.4. kuohuviinisokkoon on muutama paikka vielä jäljellä.
Maistamme 12 laadukasta kuohuviiniä täysin sokkona, joten joukosta voi löytyä vaikka kesän uusi suosikkiviini.Viiniveikkailun ohessa nautitaan vuohenjuusto-mansikkabruschettoja, wasabituorejuusto-kylmäsavulohileipiä sekä hernepesto-mozzarellajuurileipiä.Seuraavat tastingit:

6.4. Alsace & parsat sekä 27.4. suuri kuohuviinisokko.

Alsaceen on enää jokunen paikka jäljellä, joten kannattaa pitää kiirettä, jos et ole vielä ilmoittautunut.

Alsacen viinejä maistellaan lähes sokkona, jonka jälkeen nautitaan parsaa kolmella tapaa - uunissa paahdettua, appelsiinimarinoitua ja kinkkkuun kääräistyä. Viineissä kurvaillaan Grand Cru-tarhoilla, maistetaan mm. reserve-viinejä, pinot blancia kuplilla ja ilman sekä magnum-rieslingiä . Mukana on joku yllätyskin, tule siis katsomaan, mistä pidät.
Viinitaloista mukana ainakin Domaines Schlumberger, Gustave Lorentz ja Trimbach. Parsojen parina sokkoilun jälkeen Gustave Lorentzin Cuvée des Asperges, joka on parsalle räätälöity viini.

27.4. Suuri kuohuviinisokko. Vielä muutama paikka jäljellä.
Maistamme 12 kuohuviiniä täysin sokkona. Voit arvailla mitä missäkin lasissa on, mutta ennen kaikkea haetaan sitä omaa suosikkia. Iltojen hinta on 65€ per nenä ja ilmoittautua voit vaikka heti. Paikka vahvistuu suorituksella viikkoa ennen tilille:
Sir-Trading Oy Winestudio FI70 8146 9710 0947 06. Tilaisuudet Vinoteekissa, Kauppiaankatu 6 (sisäpiha) Katajanokka ja aloitus klo 18.

Tervetuloa mukaan!

Sari Sirén

**********************************************************

9.3. illan teemana on Pohjois-Italia ja viinilista on seuraavanlainen:
Ferrari Brut
Villa Chiopris Sauvignon Blanc
Livon Braide Alte
Livon Friulano
J Hofstätter Pinot Grigio
J Hofstätter Mezcan Pinot Nero
San Leonardo 2001
Terre di San Leonardo
Vette di San Leonardo

Viinien seuraksi Jamie Oliverin ihanaa raakamakkara-tomaattipastaa ja maalaisleipää.


Tilaisuudet Vinoteekissa, Kauppiaankatu 6 (sisäpiha) Katajanokka ja aloitus klo 18.